Thư viện bài giảng kinh sách Phật giáo online

Trước đây, tôi thường chẳng mấy khi để ý tới chuyện đọc kinh, nghe giảng kinh Phật.  Sách kinh thì chẳng đọc bao giờ.  Kinh giảng thì biếng nghe.  Người xung quanh có bàn chuyện tu học thì tôi cũng ờ ờ làm bộ hiểu biết lắm chứ thực sự thì đầu óc để đâu đâu.


Cho đến một hôm, lúc tôi đang ngồi ngó vô cái TV mà bụng thì suy nghĩ buồn phiền chuyện gì đó thì đột nhiên tôi cảm thấy như có ai đang nói với tôi vậy.  Người đó nói với tôi về cái khổ của chúng sinh, về cái tham-sân-si của con người.  Thì ra tôi đang nghe giảng kinh trên máy về đúng vấn đề mà tôi trăn trở, thành thử lời giảng vô tai này không ra tai kia như mọi khi mà thấm vào lòng.  Ðó là một trong những ngày may mắn nhất của tôi.


Gần đây tôi có cơ duyên làm đệ tử của thầy Thanh Từ, việc phổ biến Phật Pháp, tư tưởng của thầy và các vị đồng đạo càng trở nên hiển nhiên.


Kể từ đó, tôi bắt đầu dựng lên web site này với hy vọng rằng sẽ có nhiều người được may mắn như tôi, sẽ tìm được lời giải, hướng đi cho mình.


Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni


Chánh Thiện Quả - Calgary, Canada 2003

Kinhphat.ca - Powered by Linux - May 24, 2019